شلیک ۷ فروند موشک زمین به زمین به محل استقرار و جلسه سران تروریست‌ها