رئیس سازمان بهره‎وری از یک آمار عجیب خبر داد؛ رشد بهره‌وری، صفر