«غیب شدن» خودرویی که پلیس توقیفش کرده بود! +تصاویر