ارسال ۲ هزار جهیزیه اهدایی رهبر معظم انقلاب به مناطق محروم کشور