ترامپ خطاب به هوادارانش: اگر استیضاح شوم مقصر شما هستید