فیلم/ افشاگری روحانی از خیانت شرکت‌های دولتی و خصولتی به کشور