ولایتی: غربی‌ها قصد دارند از حوزه نرم‌افزاری فرهنگ‌شان را القا کنند