ترامپ درصدد قطع کمک ۲۰ میلیون دلاری به بیمارستان‌های قدس