فیلم/ زمانی که اسرائیلی‌ها در ایران آزادانه مردم را می‌کشتند!