فیلم/ نکات مهم سخنان رهبری در دیدار با پوتین و اردوغان