آیت‌الله نوری همدانی: مسئولی که کوتاهی کند، از همین مردم سیلی می‌خورد