عکس/ آزاده نامداری کنار بازیگران زن پشتِ صحنه کنسرت