کشته شدن ۱۱ عضو طالبان در درگیری با نظامیان افغانستانی