پتروشیمی‌ها دست کارخانه‌های لوازم‌التحریر را در حنا گذاشتند!