واعظی:من بازنشسته نیستم، چرا در مورد من این شایعات را مطرح می‌کنند؟