تصاوبر/ عکس یادگاری رییسان جمهور ایران، روسیه و ترکیه