عکس/ پیام بازیگر ایرانی برای ترامپ در جشنواره ونیز