نیکی هیلی: با سخنرانی روحانی در نشست شورای امنیت مخالفت نمی‌کنیم