فیلم/ آسیب مترو به ساختمان آمرود در نواب/ آیا پلاسکو دیگری در راه است؟