فیلم/ بریدن گوش کودک زباله‌گرد توسط ماموران شهرداری!