وزارت نفت چگونه تکلیف ابلاغی رهبری را اجرا می‌کند؟