عدم ترخیص قطعات خودرو به دلیل دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز