سیم‌کارت‌های قدیمی؛ از چند میلیون تا چندصد میلیون تومان!