آمریکا رزمایش‌های نظامی با کره جنوبی را از سر می‌گیرد