لاریجانی: سوال از رئیس‌جمهور صراحت استنکاف یا نقض قانون ندارد