بلایی که افغانستان سر مردم ایران می‌آورد: نابودی سیستان و بلوچستان