دستخط رهبر معظم انقلاب در کتاب صلح امام حسن(ع)+ عکس