صادرات غیر نفتی خوزستان در سال جاری ۳ میلیارد دلاری شد