عکس/ کنایه زیباکلام به اظهارات امروز روحانی در مجلس