فیلم/ رئیس‌جمهور: در زمینه اشتغال موفقیت بزرگی داشته‌ایم البته مردم قانع نیستند