فیلم/ لحظه خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای وزنه‌برداری