فرمانده ناجا: خنثی‌شدن تحرکات گروه‌های ضدانقلاب در مرزها