فاز جدید افزایش قیمت لوازم خانگی/ یخچال ۵میلیونی به ۱۱میلیون تومان رسید