تصاویر/ چهره‌های سیاسی در افتتاح خانه-موزه آیت‌الله هاشمی