مانور دریایی مشترک رژیم صهیونیستی با چند کشور اسلامی