انتشار خبر افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت اقدامی غیر حرفه‌ای بود