تصاویر/ آتش‌سوزی جنگل‌های برلین و انفجار مهمات باقی مانده از جنگ جهانی