خوشحالی موقتی ایرلاین‌ها از گرانی بلیت و کاهش تعداد مسافران