ترامپ احتمالا به نفع مدیر سابق کمپینش مداخله می‌کند