بازداشت و ممنوع‌الخروجی تعدادی از دریافت کننده ارز دولتی