عکس/ حرکت عجیب نوید محمدزاده پشت صحنه «ابدویک روز»