نماینده مجلس:9 میلیارد دلار که هیچ، یک ریال هم گُم نشده