تصاویر/ برگزاری مراسم غبارروبی ضریح مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)