عکس/ پست اینستاگرامی سایت رهبرانقلاب برای روز خبرنگار