امیر سیاری از گروه پدافند هوایی هاشم‌آباد بازدید کرد