چین پخش فیلم "پو خرسه" را به خاطر شباهت به رئیس جمهور ممنوع کرد! +تصاویر