مرگ غم انگیز ۲ دانش آموز یزدی در اردوی گرجستان +عکس