وزیر اطلاعات:ایران هیچ اعتمادی به مذاکره با دولت آمریکا ندارد