رقابت نزدیک «شهرزاد» و «پایتخت» برای یک جایزه+تصاویر