فیلم/ دستور رهبر انقلاب به هیئت دولت برای حل مشکل نقدینگی و بازار سکه و ارز